Terminy zjazdów

Ogłoszenie dla słuchaczy studiów podyplomowych

Termin i plan zajęć w miesiącu wrzesień 2019 r.dotyczy tylko słuchaczy III semestru studiów podyplomowych kierunków:

Przygotowanie pedagogiczne oraz Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Planowane terminy zjazdów dla studiów podyplomowych w roku akademickim 2019/2020 - semestr zimowy:* 

  • 27-29.09.2019 r.
  • 18-20.10.2019 r.
  • 22-24.11.2019 r.
  • 6-8.12.2019 r.
  • 31.01-02.02.2020 r.

Podane terminy zjazdów nie dotyczą słuchaczy semestru I studiów podyplomowych rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2019/2020.

 *aktualizacja z dnia dzisiejszego

 

Dodatkowe informacje