Zakres kształcenia

Studia w Wyższej Szkole Zarządzania prowadzone są na poziomie magisterskim, licencjackim i inżynierskim oraz w ramach rocznych studiów podyplomowych. Uczelnia posiada akredytację Stowarzyszenia Edukacji Menażerskiej FORUM potwierdzającą wysoką jakość kształcenia, oraz zajęła drugie miejsce w rankingu niepaństwowych szkół biznesu w Polsce. W 2001 roku Wyższa Szkoła Zarządzania otrzymała Złoty Laur w dziedzinie umiejętności i kompetencji przyznawanym firmom i instytucjom naukowym za wybitne osiągnięcia we wspieraniu gospodarki rynkowej.


Absolwenci wszystkich kierunków studiów I stopnia (licencjackich i inżynierskich) mogą kontynuować naukę w Wyższej Szkole Zarządzania na 2 letnich studiach magisterskich na kierunku Zarządzanie.

Uczelnia oferuje następujące kierunki kształcenia:

Pielęgniarstwo (I stopień)

Pielęgniarstwo pomostowe (I stopień)

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Studia kierowane są do osób z wyższym wykształceniem pragnących otrzymać kwalifikacje umożliwiające realizację procesu dydaktyczno-wychowawczego w placówkach oświatowych. Celem ogólnym studiów jest przygotowanie do pracy w obszarze edukacji.

Socjoterapia i resocjalizacja (nowość)

Profilaktyka i terapia uzależnień (nowość)

Logopedia (nowość)

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne (nowość)

Dietetyka i planowanie żywienia (nowość)

Terapia zajęciowa (nowość)

Studia Podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego

Grafika komputerowa

Audytor wewnętrzny 

Studia podyplomowe dla nauczycieli

Zarządzanie w oświacie 

Oligofrenopedagogika 

Wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną

Technologie informacyjne i multimedia w nauczaniu z elementami nauczania na odległość

Studia podyplomowe dla kadry medycznej

Zarządzanie w ochronie zdrowia 

Edukacja zdrowotna i odnowa biologiczna  

Opieka nad osobą starszą i administrowanie systemem opieki

Studia podyplomowe z zakresu zarządzania

-  Psychologia w biznesie (nowość)

Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego

Zarządzanie gospodarką odpadami

Zarządzanie i Administracja

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Rachunkowość i zarządzanie finansami

Zarządzanie nieruchomościami

Zarządzanie i realizacja projektów unijnych

Studia podyplomowe z zakresu HR

Bezpieczeństwo i higiena pracy

 - Menadżer HR

Nowoczesne Metody Rekrutacji

Coaching pracowniczy

Akademia trenera

Asystent rodziny


 

www.wsz.edu.pl

Wyższa Szkoła Zarządzania
42-200 Częstochowa, ul. 1 Maja 40
tel. 34 368 06 08 oraz 34 368 30 53

 

Dodatkowe informacje