Zasady przyjęć

Studentem Wyższej Szkoły Zarządzania może zostać każdy obywatel Polski, a także osoba nie będąca obywatelem polskim, legitymująca się świadectwem dojrzałości lub równorzędnym świadectwem ukończenia szkoły w innym kraju. Warunkiem przyjęcia w poczet studentów Wyższej Szkoły Zarządzania jest dostarczenie wymienionych dokumentów.


Są to:

 • w przypadku studiów inżynierskich, licencjackich i magisterskich
  • Świadectwo dojrzałości
  • 4 fotografie o wymiarze 35x45 mm (bez nakrycia głowy na jasnym tle)
  • Orzeczenie lekarskie
  • Kserokopia dowodu osobistego
  • Potwierdzenie zapłaty wpisowego
  • Aktualna książeczka zdrowia (Pielęgniarstwo)
  • Podanie (kwestionariusz)

Pliki do pobrania (podania)

Pielęgniarstwo
Zarządzanie
Zarządzanie i Inż. Produkcji
Pedagogika
Zarządzanie - Studia Uzupełniające Magisterskie

 • w przypadku studiów podyplomowych
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych
  • 2 fotografie o wymiarze 35x45 mm (bez nakrycia głowy na jasnym tle)
  • Kserokopia dowodu osobistego, strony 2,3,6

Pliki do pobrania (podania)

BHP
Pedagogika
Rachunkowość

 

Dodatkowe informacje